Χειρουργική

Title
Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες στο ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
Γεώργιος Βουρλιωτάκης , Αθανάσιος Αθανασούλας , Χριστίνα Αϊβατίδη
Δημοσιεύθηκε στις 24 February 2014
| Abstract | Full Article | PDF |