Print

Εισαγωγικό Σημείωμα Αντιπροέδρου – Επιμελητή Σύνταξης ΙΕΕΔ Σμηνάρχου (ΥΙ) Γεώργιου ΔελήμπασηPosted in ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)
Pages (I)

Μετά από μια σύντομη χρονική περίοδο απουσίας, η “Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων” βρίσκεται και πάλι στην επικαιρότητα. Με την παράδοση της σκυτάλης, στο πλαίσιο της ανανέωσης, σε νέα πρόσωπα και την παραμονή παλαιοτέρων συναδέλφων στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού με την κτηθείσα εμπειρία από την κυκλοφορία των δύο προηγουμένων τευχών, κατέστη δυνατή η υπέρβαση- όχι όμως εφικτή και η πλήρης εξάλειψη- των προβλημάτων, τα οποία συνεχίζουν να αποτελούν σημείο έντονου προβληματισμού σε επίπεδο διαδικαστικής και οικονομικής, κυρίως, φύσεως.

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού έχει πλέον αναληφθεί εξ ολοκλήρου από ένστολο προσωπικό και υποστηρίζεται από το ΓΕΑ. Επικεφαλής της προσπάθειας αυτής είναι ο Επισμηναγός (E) Θεόδωρος Βαλσαμίδης, ο οποίος οικιοθελώς ανέλαβε με ζήλο και ουσιαστικό ενδιαφέρον την όχι και τόσο εύκολη πραγματοποίηση αυτού του έργου, φέροντάς το σε πέρας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα είμαστε πράγματι ευτυχείς μόνο μετά την παγίωση της απρόσκοπτης και συστηματικής κυκλοφορίας του περιοδικού μας.

Με δεδηλωμένη την πρόθεση της Συντακτικής Επιτροπής της ΙΕΕΔ για τη συνεχή προσπάθεια της αναβάθμισης του περιοδικού τόσο ως προς τη δομή και μορφή των δημοσιευομένων άρθρων, τα οποία από τούδε και στο εξής θα πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες συγγραφής, όσο και ως προς την επιστημονική τους βαρύτητα, ο τελικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της ΙΕΕΔ στη βάση δεδομένων PUBMEDμε δείκτη απήχησης (ImpactFactor). Προς την κατεύθυνση αυτή αδήριτη ανάγκη είναι η αρωγή του συνόλου των υγειονομικών αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας καθώς και των συναδέλφων πολιτών ιατρών και νοσηλευτών, προς τους οποίους εξάλλου απευθύνεται το περιοδικό μας.

Το παρόν (διπλό) τεύχος έχει και αυτό, όπως και τα προηγούμενα, χαρακτήρα αφιερώματος. Πραγματεύεται την «επιδημία του 21ου αιώνα», τις αλλεργίες. Περιλαμβάνει ικανό αριθμό άρθρων από συγγραφείς προερχόμενους τόσο από το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και από τους λοιπούς χώρους άσκησης της ιατρικής. Δέον να σημειωθεί ότι η Αλλεργιολογία αποτελεί σχετικά νέα ειδικότητα, εντούτοις ταχέως και δυναμικά εξελισσόμενη και αυτό πιστεύουμε ότι αντανακλάται με τον καλύτερο τρόπο στο περιεχόμενο του περιοδικού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής της ΙΕΕΔ, Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) Ιωάννη Παρασκευόπουλο και Αντιπλοίαρχο (ΥΙ) Φώτιο Ψαρρό, οι οποίοι ως αλλεργιολόγοι επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος της διαμόρφωσης του παρόντος τεύχους.

Θερμές ευχαριστίες προς τον Αντιπτέραρχο (ΥΙ) ε.α. Χρήστο Γρηγορέα, Επίτιμο Διευθυντή Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ και Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας και Κλινικής Ανοσολογίας, για την τιμή που μας έκανε να προλογίσει το παρόν τεύχος.

Σμήναρχος (ΥΙ) Γεώργιος Δελήμπασης

Ακτινοδιαγνώστης
Αντιπρόεδρος – Επιμελητής Σύνταξης ΙΕΕΔ