Print

Ενδιαφέρουσες Aλλεργιολογικές/Aνοσολογικές ΕξελίξειςPosted in ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)
Pages 128-144

Ιωάννης Γαλατάς, 1*

1Αλλεργιολόγος

Τξχος (ΥΙ – ε.α.),

τ. Δντής Τμήματος Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας 401 ΓΣΝΑ

Επίκαιρο Θέμα/Τρέχουσα Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Περίληψη

Στην παρούσα ανασκόπηση της επιστημονικής ειδησεογραφίας στον τομέα της Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας περιγράφονται συνοπτικά ορισμένες από τις πλέον ενδιαφέρουσες εξελίξεις για το έτος 2015.

Λέξεις Κλειδιά: Αλλεργιολογία, Κλινική Ανοσολογία, Εξελίξεις, 2015

Summary

Galatas I.: Interesting developments in the field of Allergy and Clinical Immunology

BrigGen (ret’d) Ioannis Galatas, MD, MA, MC (Army)

Former Head, Department of Allergy and Clinical Immunology, 401 Army General Hospitals of Athens, Hellas

 

In the current review of scientific literature, most interesting developments in the field of Allergy and Clinical Immunology are outlined.

 

Keywords: Allergy, allergology, clinical immunology, developments, 2015

Κυρίως Άρθρο

Βιοδείκτης microRNA για τη διάγνωση της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας

Σύμφωνα με πιλοτική μελέτη, η ανίχνευση microRNAστον σίελο μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της ηωσινοφιλικής οισοφαγίτιδας (ΗΟ) αντικαθιστώντας τις ενδοσκοπικές βιοψίες που είναι τεχνικά δυσχερείς και ενέχουν κινδύνους. Τα miRNAείναι σημαντικοί ρυθμιστές της φλεγμονής και η έκφραση τους μεταβάλλεται σε παθήσεις όπως η ΗΟ. Μέχρι σήμερα έχουν ανακαλυφθεί στους ανθρώπους περίπου 2000 miRNAεκ των οποίων 100-150 είναι εύκολα ανιχνεύσιμα σε βιολογικά υγρά. Μελετήθηκαν 15 ενήλικες από τους οποίους συλλέχθηκαν δείγματα σιέλου κατά τη διενέργεια οισοφαγικής βιοψίας και μετά 2 μήνες θεραπείας με φλουτικαζόνη από του στόματος. Το προφίλ τους μελετήθηκε σε συνάρτηση με αντίστοιχο υγειών ατόμων και διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του αριθμού των ηωσινόφιλων και της έκφρασης του miR-3613-3p(P = .005), αλλά όχι της έκφρασης του miR-4668 (P = .06) ή του miR-570-3p. Μετά τη θεραπεία σημαντική ήταν επίσης η συσχέτιση των miR-3613-3pκαι miR-4668 (P < .05) στους ασθενείς με ΗΟ ενώ η έκφραση του miR-570-3pπαρέμεινε αμετάβλητη. Παρά ταύτα η έκφραση των miR-3613-3pκαι miR-4668 δεν προσέγγισε τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν στους υγιείς.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα miRNAμπορεί να εμπλέκονται και στο άσθμα παρέχοντας παρόμοια δυνητικά διαγνωστική αξία. Παράλληλα αναπτύσσονται μεθοδολογίες για ανίχνευση των miRNAστο αίμα, τον εκπνεόμενο συμπυκνωμένο αέρα και το οισοφαγικό έκπλυμα για ανίχνευση επιπέδων κυτοκινών.

Salivary Microrna As a Biomarker for Monitoring Response to Treatment in Eosinophilic Esophagitis

Theodore E. Kelbel, MD1, Gisoo Ghaffari, MD1, Maria Sena2 and Faoud T. Ishmael, MD, PhD, FAAAAI3;

1Penn State Hershey Medical Center, Hershey, PA, 2SUNY - Jamestown, NY, 3Penn State University College of Medicine, Hershey, PA.

Presented:February 21, 2015 at American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) 2015 Conference: Abstract 250.

Πηγή

 

Τυχαιοποιημένη δοκιμή κατανάλωσης φιστικιών σε βρέφη που κινδυνεύουν από αλλεργία στα φιστίκια

Μελετήθηκαν 640 βρέφη με σοβαρό έκζεμα, αλλεργία στο αυγό ή αμφότερα στο οποία με τυχαιοποιημένη μεθοδολογία δόθηκαν οδηγίες κατανάλωσης ή αποφυγής φιστικιών μέχρι την ηλικία των 60 μηνών. Όλα τα βρέφη υποβλήθηκαν σε ΔΔ δια νυγμού στο φιστίκι ενώ στην ομάδα της κατανάλωσης έγινε και δοκιμασία πρόκλησης με εφάπαξ χορήγηση 2g πρωτεΐνης φιστικιού. Στα παιδιά με αρνητική τη ΔΔ εφαρμόστηκε πρωτογενής πρόληψη.

Σε 530 βρέφη που είχαν αρχικά αρνητική ΔΔ στο φιστίκι, ο επιπολασμός της αλλεργίας στο φιστίκι μετά από 60 μήνες ήταν 13.7% στην ομάδα αποφυγής και 1.9% στην ομάδα κατανάλωσης (Ρ<0.001). Σε 98 βρέφη με θετική ΔΔ, ο επιπολασμός ήταν της αλλεργίας στο φιστίκι ήταν 35.3% στην ομάδα αποφυγής και 10.6% στην ομάδα κατανάλωσης (Ρ=0.004). Δεν καταγράφηκε στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αύξηση των επιπέδων της ειδικής για το φιστίκι IgG4 καταγράφηκε κυρίως στην ομάδα της κατανάλωσης ενώ μεγαλύτερο ποσοστό βρεφών στην ομάδα της αποφυγής εμφάνισε αυξημένους τίτλους ειδικής για το φιστίκι IgE. Oμεγαλύτερος πομφός στην ΔΔ και η χαμηλότερη αναλογία ειδικής για το φιστίκι IgG4:IgEσυσχετίστηκαν με αλλεργία στο φιστίκι. Συμπερασματικά η πρώιμη εισαγωγή των φιστικιών μείωσε σημαντικά τη συχνότητα εκδήλωσης αλλεργίας στο φιστίκι σε παιδιά υψηλού κινδύνου για τη συγκεκριμένη αλλεργία και τη ρύθμιση των ανοσολογικών αντιδράσεων στα φιστίκια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της μελέτης LEAP (Learning Early about Peanut Allergy) στο συνέδριο της AmericanAcademyofAllergy, Asthma & Immunology (2015) σε συγκέντρωση τύπου πολλοί ειδικοί εμφανίστηκαν σκεπτικοί σχετικά με τη μεθοδολογία της μελέτης και τις προτάσεις για αλλαγές στον τρόπο χειρισμού των βρεφών υψηλού κινδύνου για αλλεργία στα φιστίκια. Ο JamesBaker, MD (CEOofFoodAllergyResearch & Education) δήλωσε: "Ο γονείς δεν πρέπει να υιοθετήσουν το μήνυμα "δώστε στο μωρό φιστίκια" χωρίς να προηγηθεί ιατρική εξέταση και επιβεβαίωση ότι το παιδί δεν είναι εξ αρχής αλλεργικό στα φιστίκια." Ο Matthew Greenhawt, MD (University of Michigan in Ann Arbor, Educational Advisory Council for the National Peanut Board) αναρωτήθηκε: "Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική με μια και μόνον μελέτη ακόμη και εάν πρόκειται για μελέτη με αξιόλογα αποτελέσματα; Ποτέ δεν θα αλλάζαμε τις οδηγίες για τη χοληστερίνη βάσεις μιας μελέτης σε μόνον 500 άτομα! Η αλλαγή της αντιμετώπισης απαιτεί σχεδιασμό, νέες μελέτες και την κατάλληλη υποδομή που θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει μεγάλο όγκο ασθενών υπό διερεύνηση."

Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy

George Du Toit, M.B., B.Ch., Graham Roberts, D.M., Peter H. Sayre, M.D., Ph.D., Henry T. Bahnson, M.P.H., Suzana Radulovic, M.D., Alexandra F. Santos, M.D., Helen A. Brough, M.B., B.S., Deborah Phippard, Ph.D., Monica Basting, M.A., Mary Feeney, M.Sc., R.D., Victor Turcanu, M.D., Ph.D., Michelle L. Sever, M.S.P.H., Ph.D., Margarita Gomez Lorenzo, M.D., Marshall Plaut, M.D., and Gideon Lack, M.B., B.Ch. for the LEAP Study Team

N Engl J Med2015; 372:803-813(February 26, 2015)

Πηγή

 

Hυπογλώσσια ανοσοθεραπεία αποτελεί ασφαλή εναλλακτική λύση για την αλλεργία στα φιστίκια

Η υπογλώσσια ανοσοθεραπεία μέχρι την ηλικία των 5 ετών επάγει "μη ανταπόκριση διαρκείας" σε ορισμένα παιδιά αλλεργικά στα φιστίκια. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά σε σύγκριση με την ανοσοθεραπεία από τα στόμα (oralIT) που επιδεικνύει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα πλην όμως είναι περισσότερο ασφαλής και θα μπορούσε να εφαρμοστεί συνδυαστικά. Όταν η μελέτη πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013 στο συνέδριο της ΑΑΑΑΙ, πέντε από τους 11 ασθενείς που είχαν συμπληρώσει τριετή θεραπεία πέρασαν επιτυχώς τη δοκιμασία πρόκλησης με 5g πρωτεΐνης φιστικιού ένα μήνα μετά τη διακοπή της υπογλώσσιας θεραπείας. Η μελέτη επεκτάθηκε στα 5 χρόνια για να διαπιστωθεί εάν η μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Τα 47 παιδιά που συμμετείχαν στη νέα μελέτη ήταν ηλικίας 1 έως 11 ετών (μέση ηλικία: 6.3 έτη). Τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες: στην πρώτη χορηγήθηκαν 2mg πρωτεΐνης ημερησίως και στη δεύτερη εικονική πρωτεΐνη (placebo). Μέχρι σήμερα 11 παιδιά έχουν συμπληρώσει τριετή θεραπεία και 14 πενταετή. Από τους εν λόγω 25 ασθενείς, 17 δεν πέρασαν τη δοκιμασία πρόκλησης χωρίς συμπτώματα με 5g τροφής ενώ 5 ανταπεξήλθαν επιτυχώς μετά τριετή θεραπεία και 3 μετά πενταετή θεραπεία. Τα παιδιά αυτά μπορούσαν να καταναλώσουν με ασφάλεια 16 φιστίκια ακόμη και μετά τη διακοπή των σταγόνων για 1 μήνα. Αν και μόνον 8 παιδιά επέτυχαν διαρκή μη ανταπόκριση, ορισμένα από τα υπόλοιπα παιδιά έφτασαν στο σημείο να καταναλώνουν 1400mg πρωτεΐνης (4-5 φιστίκια) πριν εκδηλώσουν συμπτώματα. Μετά τη θεραπεία, καταγράφηκε μείωση των μέσων επιπέδων της ειδικής για το φιστίκι IgE(από 120.39 σε 43.61 kU/L; P <0.001) και μέση μείωση του πομφού (P = 0.0069). Παράλληλα, αυξήθηκαν τα μέσα επίπεδα της ειδικής για το φιστίκι IgG4 (από 0.41 σε 37.52 mg/L; P <0.001). Αν και εκτιμάται ότι 20% των παιδιών ξεπερνάει την αλλεργία στ φιστίκι, αυτό συνήθως γίνεται πριν από την ηλικία των 5 ετών. Στα μεγαλύτερα παιδιά, η αλλαγή είναι μικρή. Τα παιδιά της μελέτης είχαν μέση ηλικία 6.4 ετών στην αρχή της μελέτης και 10.4 στο τέλος της.

Sublingual Immunotherapy Safe Alternative for Peanut Allergy

Wesley Burks1 and Edwin Kim1

1University of North Carolina at Chapel Hill.

Presented:February 22, 2015 at American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) 2015 Conference: Abstract 507.

Πηγή

 

Αντιμετώπιση παιδιού με συρίττουσα αναπνοή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στη Μ Βρετανία και την Ιρλανδία

Αν και υφίστανται εθνικές κλινικές οδηγίες για τη συρίττουσα αναπνοή στα παιδιά και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι από τα πλέον συνήθη στα Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σημειώνεται σημαντική διαφορά στη μεθοδολογία εφαρμογής των οδηγιών. Η μελέτη έγινε τον Μάρτιο του 2013 στα ΤΕΠ Ιρλανδίας και Μ Βρετανίας και συμμετείχαν 30 τμήματα και 183 ιατροί. Σε 29 ΤΕΠ (97%) υπήρχαν κλινικές οδηγίες και σε 12 (40%) οδηγίες αντιμετώπισης. Αρκετές διαφορές διαπιστώθηκαν όσον αφορά τη χρήση βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων (99 [54%] προτιμούσαν ως φάρμακα πρώτης γραμμής τη σαλμπουταμόλη, το θειικό μαγνήσιο MgSO4 – 52 [28%] και την αμινοφυλλίνη 87 [48%]) ενώ 87 (48%) χορηγούσαν βρογχοδιασταλτικά ενδοφλεβίως και 30 (16%). 148 (80%) συνέχιζαν την εισπνεόμενη αγωγή μετά τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών ενδοφλεβίως. Από τους 170 ιατρούς που χορηγούσαν σαλμπουταμόλη ενδοφλεβίως, οι 146 (86%) εφάρμοζαν bolus ταχεία χορήγηση, 21 (12%) μεγαλύτερης διάρκειας δόση εφόδου και 164 (97%) με συνεχή έγχυση – σε κάθε περίπτωση με διαφορές ως προς τις δόσεις και τη διάρκεια της αγωγής. Από τους 173 που χορηγούσαν ΜgSO4 η χορήγηση ήταν σε μορφή bolus. 41 ιατροί (24%) χρησιμοποίησαν με επεμβατικό αερισμό. Οι σημαντικές διακυμάνσεις στον χειρισμό παιδιών με συρίττουσα αναπνοή στα ΤΕΠ αποτελεί πραγματικότητα παρά την ύπαρξη εθνικών κατευθυντηρίων οδηγιών γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω ανάγκη διενέργειας πολυκεντρικών μελετών.

Variation in Treatment of Acute Childhood Wheeze in Emergency Departments of the United Kingdom and Ireland – An International Survey of Clinician Practice

Mark D Lyttle, Ronan O'Sullivan, Iolo Doull, Stuart Hartshorn, Ian Morris, Colin V E Powell

Arch Dis Child. 2015;100(2):121-125. 

Πηγή

 

Χρόνος εκδήλωσης και δείκτες πρόβλεψης εκδήλωσης διφασικών αναφυλακτικών αντιδράσεων

Μια διφασική αντίδραση χαρακτηρίζεται από τη δυνητικά απειλητική για τη ζωή επανεμφάνιση των συμπτωμάτων μετά την αποδρομή της αναφυλαξίας χωρίς νέα έκθεση στον αιτιολογικό παράγοντα. Επειδή οι εν λόγω αντιδράσεις δεν είναι συχνές η μελέτη και η πρόβλεψη τους είναι δυσχερής. Μελετήθηκαν δημοσιεύσεις από βάσεις δεδομένων (MEDLINE, EMBASE, WebofScience και Scopus) από την Inception έως τον Ιανουάριο 2014 καθώς και οι βιβλιογραφίες των δημοσιεύσεων. Τα σημαντικότερα ευρήματα 27 μελετών που αφορούσαν συνολικά 4114 ασθενείς με αναφυλαξία και 192 ασθενείς με διφασικές αντιδράσεις ήταν:

  • Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν 11 ώρες (0.2 έως 71.0).
  • Η τροφές αποτέλεσαν τα συχνότερο αίτιο (συγκεντρωτική OR0.62, 95% CI: 0.4 έως0.94, I2= 0%)  καθώς και τον άγνωστο γενεσιουργό παράγοντα με αυξημένο κίνδυνο (συγκεντρωτική OR1.72, 95% CI: 1.0 έως 2.95, I2= 61%).
  • Η αρχική εκδήλωση υπότασης (συγκεντρωτική OR 2.18, 95% CI: 1.14 to 4.15, I2 = 79) συσχετίστηκε επίσης με την εκδήλωση διφασικής αντίδρασης.

Time of Onset and Predictors of Biphasic Anaphylactic Reactions: A Systematic Review and Meta-analysis

Sangil Lee, MD, M. Fernanda Bellolio, MD, MS, Erik P. Hess, MD, MSc, Patricia Erwin, MLS, Mohammad Hassan Murad, MD, MPH and Ronna L. Campbell, MD, PhD

Department of Emergency Medicine, Mayo Clinic Health System, Mankato, Minn

Πηγή

 

Ανακαλύπτοντας γονίδια υπεύθυνα για την αλλεργική ρινίτιδα μέσω στρατηγικής γονιδιακής συσχέτισης

H αλλεργική ρινίτιδα και οι αλλεργίες εν γένει αποτελούν περίπλοκες παθολογικές ενότητες στις οποίες γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμμετέχουν στην παθογένεια. Μελέτες γονιδιακού συσχετισμού (GWAS) που χρησιμοποιούν συνήθης πολυμορφισμούς μεμονωμένων νουκλεοτιδίων επιτάχυναν την έρευνα για ενδιαφέροντα γονίδια ενώ επιβεβαίωσαν τον ρόλο ορισμένων γνωστών γονιδίων που μπορεί να συμμετέχουν στην πρόκληση των αλλεργιών και της αλλεργικής ρινίτιδας. Η παρούσα ανασκόπηση περιγράφει τη γενετική βάση της αλλεργικής ρινίτιδας και τους σχετικούς αλλεργικούς φαινοτύπους με ιδιαίτερη έμφαση στις GWAS.

Κατά την τελευταία δεκαετία δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 20 GWAS για την αλλεργική ρινίτιδα και τους συναφείς φαινοτύπους.  Φαίνεται ότι οι αλλεργικές παθήσεις μοιράζονται μεγάλο αριθμό γενετικών τόπων επιδεκτικότητας εκ των οποίων οι IL33/IL1RL1, IL-13-RAD50 και C11orf30/LRRC32 είναι σημαντικοί για περισσότερους από δύο φαινοτύπους. Επιπλέον οι GWAS αντανακλούν την γενετική ανομοιομορφία των υποκείμενων αλλεργικών φαινοτύπων. Στην παρούσα φάση έχουν προγραμματιστεί μεγάλες μελέτες για να ανακαλυφθούν νέοι τόποι για την αλλεργικοί ρινίτιδα και τους αλλεργικούς φαινοτύπους. Ο χαρακτηρισμός υποκείμενων γενετικών χαρακτηριστικών θα μας δώσει μια καλύτερη θεώρηση των πιθανών στόχων για μελλοντικές μελέτες και αντίστοιχες παρεμβάσεις.

 

Discovering Susceptibility Genes for Allergic Rhinitis and Allergy Using a Genome-wide Association Study Strategy

Jingyun Lia,b,, Yuan Zhanga,b and Luo Zhanga,b,c

aDepartment of Otolaryngology Head and Neck Surgery, Beijing Tong-Ren Hospital, Capital Medical University, bBeijing Key Laboratory of Nasal Diseases, Beijing Institute of Otolaryngology and cDepartment of Allergy, Beijing TongRen Hospital, Capital Medical University, Beijing, PR China

Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2015;15(1):33-40. 

Πηγή

 

Μια νέα υπερευαίσθητη δοκιμασία για τις αλλεργίες στα φιστίκια

Οι υπάρχουσες αλλεργικές δοκιμασίες για το φιστίκι δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες ιδίως όταν πρόκειται για τον καθορισμό της σοβαρότητας μιας ατομικής αλλεργικής αντίδρασης που μπορεί να κυμαίνεται από κνίδωση έως απειλητική για τη ζωή αναφυλακτική καταπληξία.

Στις ΗΠΑ περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αλλεργικοί στα φιστίκια και τους ξηρούς καρπούς και μια ακριβέστερη αλλεργική δοκιμασία θα προλάμβανε νοσοκομειακές νοσηλείες και θα επέτρεπε τον καλύτερο έλεγχο των ατόμων που υποφέρουν από αλλεργία στα φιστίκια.

Τρεις χημικοί (Rusling, MarkPeczuh και ChallaVijayaKumar) από το UniversityofConnecticut (UConn) ανέπτυξαν μια πλέον προηγμένη αλλεργική δοκιμασία για το φιστίκι η οποία με βάση τα αρχικά αποτελέσματα είναι πολλές φορές περισσότερο ευαίσθητη από τις τρέχουσες δοκιμασίες. Η νέα δοκιμασία μπορεί να καθορίσει τη σοβαρότητα της αλλεργικής αντίδρασης του ασθενή με λίγες σταγόνες αίματος. Ενώ οι υφιστάμενες δοκιμασίες για το φιστίκι γενικά προσδιορίζουν IgE αντισώματα στο δείγμα αίματος, η παρουσία και άλλων βιομορίων μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Αντίθετα η νέα δοκιμασία ανιχνεύει τα βιομόρια και μετρά την παρουσία αντισωμάτων που συνδέονται με πολύ συγκεκριμένα πρωτεϊνικά τμήματα (πεπτίδια) και κατάλοιπα υδατανθράκων που υπάρχουν στα φιστίκια. Όταν το αίμα των ασθενών έρχεται σε επαφή με τα παραπάνω (συν διάλυμα θετικού ελέγχου), τα IgE αντισώματα δεσμεύονται από τα αλλεργιογόνα και συνδέονται με αυτά. Στη συνέχεια καταγράφεται η ποσότητα των αντισωμάτων για να καθοριστεί πόσο έντονη είναι η αντίδραση που έχει ο ασθενής στα φιστίκια. Για να αυξηθεί η διακριτική ικανότητα του συστήματος προστέθηκαν μαγνητικά σφαιρίδια στα δείγματα του αλλεργιογόνου. Τα σφαιρίδια συνέλλεξαν τα IgE αντισώματα και ενίσχυσαν τις τελικές μετρήσεις, επιτρέποντας την ανίχνευση συγκεντρώσεων έως και 0.5-1 picogrampermilliliter. Αν και στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν λίγα αλλεργιογόνα συστατικά των γλυκοπρωτεϊνών του φιστικιού οι ερευνητές θα προχωρήσουν στον έλεγχο περισσοτέρων από 20 με στόχο την επίτευξη πλέον εκλεκτικών αποτελεσμάτων. Παρά τα ενδιαφέροντα αρχικά αποτελέσματα, η κλινική εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας θα απαιτήσει αρκετό χρόνο. Παράλληλα θα μελετηθεί και ο ρόλος των πρωτεϊνικών πεπτιδίων και των υδατανθρακικών καταλοίπων στην επαγωγή των αλλεργιών.

A new ultrasensitive test for peanut allergies

Πηγή

 

Ανασκόπηση και εξελίξεις στη χρόνια κνίδωση

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές πρόοδοι στην αντιμετώπιση της χρόνιας κνίδωσης. Στην ανασκόπηση αυτή παρέχεται ενημέρωση των ιατρών για τις κλινικές εξελίξεις αναφορικά με την ταξινόμηση, διάγνωση και αντιμετώπιση της χρόνιας κνίδωσης. Μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε διευκρινήσεις αναφορικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή και ταξινόμηση της κνίδωσης, στην ανάπτυξη και χρήση μεθόδων εκτίμησης της κνίδωσης και στην κατανόηση της διαταραχής της ποιότητας ζωής των ασθενών καθώς και της νοσηρότητας της πάθησης. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τις σύγχρονες μελέτες είναι:

·      Ο όρος χρόνια αυτόματη κνίδωση (CSU) αντικαθιστά τον όρο χρόνια ιδιοπαθής κνίδωση (CIU).

·      Τα αντιισταμινικά δεύτερης γενεάς αποτελούν την κύρια θεραπεία της CSU.

·      Εάν η συνήθης δοσολογία των αντιισταμινικών δεν είναι δραστική, τότε μπορεί ακόμη και να τετραπλασιαστεί η συνιστώμενη δόση του φάρμακου.

·      Η ομαλιζουμάμπη αποτελεί ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία επί αναποτελεσματικότητας των αντιισταμινικών.

Insights and advances in chronic urticaria: a Canadian perspective

Gordon Sussman1, Jacques Hébert2, Wayne Gulliver3, Charles Lynde1, Susan Waserman4, Amin Kanani5, Moshe Ben-Shoshan6, Spencer Horemans1, Carly Barron1, Stephen Betschel1, William H Yang7, Jan Dutz5, Neil Shear1, Gina Lacuesta8, Peter Vadas1, Kenneth Kobayashi7, Hermenio Lima4 and F Estelle R Simons9

1University of Toronto, Medicine, Toronto, ON, Canada; 2 Université Laval, Medicine, Quebec, QC, Canada; 3 Memorial University, Medicine, Quebec, QC, Canada; 4 McMaster University Medicine, Hamilton, ON, Canada; 5 University of British Columbia, Medicine, Kelowna, BC, Canada; 6 McGill University, Medicine, Montreal, QC, Canada; 7 University of Ottawa, Medicine, Ottawa, ON, Canada; 8 Dalhousie University, Medicine, Halifax, NS, Canada; 9 University of Manitoba, Medicine, Winnipeg, MB, Canada;

Allergy, Asthma & Clinical Immunology2015, 11:7

Πηγή

 

Εξελίξεις στην απευαισθητοποίηση στην ασπιρίνη για χρόνια παραρρινοκολπίτιδα με πολύποδες σε περιπτώσεις αναπνευστικών παθήσεων που επιδεινώνονται από την ασπιρίνη

Η έξαρση αναπνευστικών παθήσεων από την ασπιρίνη (AERD) αποτελεί κλινική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συμπτωματολογία από το ανώτερο και το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα (ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, βρογχόσπασμος και/ή βρογχόσπασμος) μετά από λήψη φαρμάκων που αναστέλλουν την κυκλοξυγενάση-1 (COX-1) όπως η ασπιρίνη ή τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). Η δοκιμασία πρόκλησης με ασπιρίνη θέτει τη διάγνωση της AERD. Η απευαισθητοποίηση στην ασπιρίνη και η συνεχής λήψη του φαρμάκου είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ασθενείς με ελλειμματικό έλεγχο της πάθησης τους από τα διαθέσιμα φάρμακα ή εκείνους με άλλες υποκείμενες παθήσεις (πχ. καρδιαγγειακά νοσήματα) για τις οποίες απαιτείται συχνή θεραπεία με ασπιρίνη ή ΜΣΑΦ. Η ανασκόπηση επικεντρώνει στην απευαισθητοποίηση στην ασπιρίνη και στην αντιμετώπιση ασθενών με AERD με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματικότητα σε εκείνους με χρόνια παραρρινοκολπίτιδα και ρινικούς πολύποδες.

Update on Aspirin Desensitization for Chronic Rhinosinusitis with Polyps in Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease (AERD)

Ronald A. Simon, Kristen M. Dazyand Jeremy D. Waldram

Current Allergy and Asthma Reports;February 2015, 15:5

Πηγή  

 

Πλύσιμο πιάτων στο χέρι ή στο πλυντήριο και παιδικές αλλεργίες

Η "υπόθεση της υγιεινής" ορίζει  ότι η έκθεση σε μικρόβια κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής επάγει ανοσιακή ανοχή μέσω ανοσιακής διέγερσης και ως εκ τούτου μειώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης αλλεργιών. Αρκετοί συνηθισμένοι παράγοντες της καθημερινότητας όπως οι μέθοδοι πλυσίματος των πιάτων μπορεί να αυξήσουν την μικροβιακή έκθεση. Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν αυτό σχετίζεται με τον επιπολασμό των αλλεργιών.

Μέσω ερωτηματολογίου μελετήθηκαν 1029 παιδιά ηλικίας 7 έως 8 ετών στις πόλεις Kiruna(Βόρεια Σουηδία) και Mölndalστην περιοχή του Gothenburg(ΝΔ ακτή Σουηδίας). Οι ερωτήσεις για το άσθμα, το έκζεμα και την ρινοεπιπεφυκίτιδα ελήφθησαν από το ερωτηματολόγιο της InternationalStudyofAsthmaandAllergies. Το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι συσχετίσθηκε με μειωμένο κίνδυνο εκδήλωσης αλλεργικής νόσου (πολυπαραγοντική ανάλυση, OR: 0.57 με 95% CI: 0.37-0.85). Oκίνδυνος μειώθηκε περαιτέρω σε ένα μοτίβο δόσης-απόκρισης, αν τα παιδιά έτρωγαν τρόφιμα που είχαν υποστεί ζύμωση και εάν η οικογένεια αγόραζε τρόφιμα απευθείας από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων.

Στις οικογένειες που έπλεναν τα πιάτα στο χέρι, οι παιδικές αλλεργίες ήταν λιγότερες σε σύγκριση με τα παιδιά οικογενειών που χρησιμοποιούσαν πλυντήριο πιάτων. Η μελέτη καταλήγει στην υπόθεση ότι οι λιγότερο αποτελεσματικές μέθοδοι πλυσίματος επάγουν την ανοχή μέσω αυξημένης μικροβιακής έκθεσης.

Allergy in Children in Hand Versus Machine Dishwashing

Bill Hesselmar, MD, PhDa,b,c, Anna Hicke-Roberts, MDd and Göran Wennergren, MD, PhDa,c

aPaediatric Allergology, Queen Silvia Children’s Hospital, Gothenburg, Sweden; bVästra Götaland Healthcare Department, Follow-up and Analysis Unit, Gothenburg, Sweden; cDepartment of Paediatrics, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; and dVästra Frölunda Paediatric Outpatient Clinic, Västra Frölunda, Sweden

Πηγή

 

Είναι τα υδατόλουτρα επιθυμητά στην ατοπική δερματίτιδα;

Τα υδατόλουτρα (μπάνια) αποτελούν θεραπευτικό μέτρο που συνήθως συνιστάται στην ατοπική δερματίτιδα (ΑΔ). Δεν είναι όμως σαφές εάν τα μπάνια βελτιώνουν την κατάσταση του δέρματος. Στόχοι της μελέτης ήταν η εκτίμηση της επίδρασης μετά από μπάνια με νερό βρύσης για ένα μήνα και ο υπολογισμός των ασθενών με ΑΔ που ευεργετούνται από τα μπάνια.

Τον Νοέμβριο 2012, διενεργήθηκε έρευνα μέσω Medline με την αναζήτηση λέξεων-κλειδιών ("ατοπική δερματίτιδα" ή "έκζεμα" σε συνδυασμό με τις λέξεις "μπάνιο", "μπάνια", "υδροθεραπεία", "καθαρισμός" ή "μούλιασμα"). Για την πρώτη ανάλυση επιλέχθηκαν διεθνείς μελέτες που αφορούσαν τη μέτρηση των μεταβολών του δέρματος με τα μπάνια με νερό βρύσης. Στη δεύτερη ανάλυση επιλέχτηκαν μελέτες παρατήρησης αναφερόμενες στα ποσοστά των ασθενών με ΑΔ με προτίμηση στα μπάνια. Σημαντικές λεπτομέρειες αναφορικά με τις μεθόδους και τα αποτελέσματα από δύο συγγραφείς ενσωματώθηκαν ξεχωριστά. Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα τυχαίων αποτελεσμάτων για τον συνδυασμό δεδομένων αποτελεσμάτων και τη διενέργεια μελέτης μετα-ανάλυσης.

Από 271 περιλήψεις επιλέχτηκαν 7 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής. Ο αριθμός των ασθενών με ΑΔ κυμαινόταν από 89 έως 260 (γυναίκες: 41.4–66.3%). Η συγκεντρωτική αποτελεσματικότητα της μεταβολής του δέρματος μετά τα μπάνια ήταν -0.10 (95% CI: −0.47 to0.28) στην μετα-ανάλυση τυχαίων επιδράσεων. Η μετα-αναλυτικη συγκεντρωτική αναλογία ασθενών με ΑΔ που ήταν υπέρ των μπάνιων ήταν 29.1%(18.5–42.7). Συμπερασματικά δεν διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση των μπάνιων επί ένα μήνα στην κατάσταση του δέρματος. Η χρήση των μπάνιων πρέπει να αποφασίζεται σε συνεννόηση με τους ασθενείς.

Are baths desirable in atopic dermatitis?

M.-E. Sarre1,2,, L. Martin2, W. Moote1, J.A. Mazza1 and C. Annweiler3,4

1Division of Clinical Immunology and Allergy, Department of Medicine, The University of Western Ontario, London, ON, Canada

2Department of Dermatology, UNAM, Angers University Hospital, Angers, France

3Department of Internal Medicine, UPRES EA 4638, UNAM, Angers University Hospital, Angers, France

4Robarts Research Institute, Schulich School of Medicine and Dentistry, The University of Western Ontario, London, ON, Canada

Journal of the European Academy of Dermatology and Venerean AcademymWesteτα μπάνια ordon Suβρn Melibrary.wAnnstoday.orgicleeee/jdv.12946645-X/abstslth SMessage=WAnns+On Me+Library+wAnl+be+disrupted+on+7th+M Res+from+10%3A00-13%3A00+GMT+%2805%3A00-08%3A00+EST%29+τ+ill nd al+mairg/cs, F.++Apeneries+τ+l o+inconvenbofSc+html" title="">Πηγή< /p>   αποτελεσματικότητατοπΈειϮ εφαρματοϷ μέοπκιμεγΔ αατνα στθετασησητατοπΈεκή δερματίτατνν έμϮ nbsp; 1ri Farahani, MDp> 23<ίς.< /άνι> 1 University of atioebofScsrgArak, Irs,ίς.< /άνι> 2 University of atioebofScsrgArak, Irs,ίς.< /άνι> 3Department of Paediatrlich School of MedrgArak/sup> University of atioebofScsrgArak, Irs,ίς.< /άνι Ac An Internati Journay of Dermatan AcademymWestπάνια ordon Suβρn Melibrary.wAnnstoday.orgicleeee/ijd.12764645-X/abstslth SMessage=WAnns+On Me+Library+wAnl+be+disrupted+on+7th+M Res+from+10%3A00-13%3A00+GMT+%2805%3A00-08%3A00+EST%29+τ+ill nd al+mairg/cs, F.++Apeneries+τ+l o+inconvenbofSc.+html" title="">Πηγή< /άνιp>  < /p>  < /άνις. τ4> UiveS ate(EASI)υς κη SCORgy A in ay of DermaS ate(objSCORADμα"). Για τηνεκτίμηση τια΄ικότζωης ζωύϽ λειδιιά ηλικί0-ουισ,ήξεσηα Infanty of DermaQuaptibofLif S ate(IDQoL)εν είνης πίϺαθς δνιόιαήυξημείς.< /άνις. τ4> < /άνιp>  < /p> Aable in ateczem?d Meta-anaurnaslth Systemrtic Rs s.aapshedAablιοUssetου.rons? 1233,4< /άνι> 1DivisioPopulublicainic HeaebofScsrgsup> UniversitDundgil Dundgil UK/sup>< /άνι> 2Divisio and AlleNnternatiCe An ation filtaland Hicine avelopepartmTokyo/supps,ίς.< /άνιadas3DivisioRheuf DermatolOrthop of csights aof Dermatollich School of Medrgsup> UniversitNottbngham,tNottbngham,tUK/sup>< /άνι> up>3,4Πηγή< /άνι*4> &nbs1ν/p> Πασίες γι΃τω αλλεργ΄μλιι ίτnbsp;Πασίήϯ κλιναρϽεεινα"ων πσεανοσιεύθηκνιε2 Φ ιοθπ΅πν πademύα ΄η α κρ ον πεα μ Ace of Otolaryng–ις.<ς.logyις.<ς.anyις.<ς. andις.<ς.Neck Suις..ήι α">Πασίύ πποεώνου αταλνόηωμαοριεκλιθενϺή δεύτ΃ίεέσενεάς απ ύαερ΀υπειδίση ϼε ασθενεύϽ πήμ΅ν κ τολ. οάςκλελϿ, ες γΆεύτ ε΅ρήμ΀υς κμλια αϮς νόείς.< /άνιω αλλεργ΄μλιι ίταbν είνης΁η υ ΂· δεύτε ϱφερόνν μισθεσιεΗμ ημσίΠά ΀ποεέτ κ΍ αε΂ έπέ κνι ϶ω΂ λαίμλς λπ έιν ϼατοθ θεγ ΂· δεότΉμίθτα 20% τ. ινε΃ηςν μέοι ροθεραπνσιεΗΠΑ . σιορίμ2-5bνήμ ομμύρδ ΁μύρίθσθιδί κbξη εϊνών στορτοοθΔ ππμπμα φάρμ΃ηςω αλλεργ΄μλιι ίταb. σιορίμΉν κθ τ2-4bνήμ ομμύρδ ΁μύρση λλεε οβ΄αϮαμαϿ κ800.000 89 έϱbνήμ ομμύρείξημάε Ό ηλικυξπείς.< /άνι΍ο ομ΀20ικ21ίιν τικϬς αν γρμπωέιν τδεότάε ν΄ηθεη μεα">Πασίϱμαλκίθίϱη . υχδιεργ΄΄ά ήμ">Ποι ωμαϵ ες δ΄΃ίν κb καλύτήν διάγνωσ0% τ. ινειιά ηλικίάμ΄20ικ2ίθειν κΎν ϶ωέυά ηλεης΍ο ομ΀ν καθορίμμ">τω αλλεργ΄μλιι ίτκαι εκγΆ΂ έεγμονώωμεπίδρα20ικοέμωϊνώ0% τ.μλι τικβιυιϿιο0ικκετ΃τέορνα ω αλλεργιογϬπός όπϳμμώσεϯηάγώ0% ε,ϯκμώσεχς αιυ ΀σεϽήμ ηλινσε϶% τ. Ϭπππεαπποε ννnιστήμ΀ός όπμλna(΀εα,μλι ϳ΄΄ννϹσθ,Άεύτ ε΅ρήμ΀υς κής νόεούγιμωειετίζετώω διαεαταλνόζωέυπμλιαϊνϽκοθ΁έσειν κωμαοριεκλιθεν όπροθεραπσί"΍ πρόπϳμωεια".αθεντίθϵανί κλινί ππγρ τ.Ͻπρέπει ατυεελοωμαρκλοριικές γλ μέοηεϊνϬς αμούαερ΀δίμμύραρκγωω ηότελοωειαπολα αό έλεγθϸεν ς (ωειαυγγρεέτες τ.Ͻσπάα)bννη θκίθίών ϶ωμε ασθενεϱη Ϭρ. Σ η έκθεσρϳθϴ σθενέργ.ήι νί κλινίν μπελο δ ιάτρώνουστω αλλεργ΄μλιι ίτκκβρήτΔ υών μλ,Ͽστνί κλινιές θδρα κΎρν μποτελέσμα20ικω αλλερθενϺή δερμρθενϺΗ δοκιμειδ ε οξεκείς.< /άνι έυπμλιαϼηϽκοθ΁έσήαπείνν μποτελεσματ,ου μοθελοϵ΂ 0ικοθεραηγιϽ κπιβελτιώνουν τύγταρότΉης ζω κΎ Τολγ20ικτνηεϊνπεϊ θδίών αλnbspραμαοριεκλιάδ δεύτ΃ίεέσενεπιβελτιώνουι τ όπϱ ΉϽ΂Ήνnιστήμ΀Ͻ κς έσήαπείνδ ιαθέσι–ϱη ολνητχ 11 ώρ–φλζωϮ εφακενικ τς εποβιώνοα. ς Ή μού΍σρϵρ΀οξυπείς.< /άνιsp; Εάαμς ύγκρισρεϮ εφακϸε Ήικκρκγικεε ταπείν΂ Ή λπγρότργ΄ή, τότε μπορει ατυευνηθ΂ λπδ ροθεραπν(ου ολτϱθέριυ οο μύ (CIU).< /άνις. τύεφπ pραθττδάαόηωκϿ0θορκίθ κb κbηφοξημ΀ϽέσύϽ περ μελου μιτέημέρευός όπή΅ οαρμβιρή20ικήμ ηλινσε϶% τ κΎΉϽ΂σρ΅ρήμ΀υς καθαρμείών πημείς.< /h> Πηγή  < /p>   a ab< /άνι> aDivisio and AlleudyofA,ightsical Immunlergy, Department of Medic andgheny Gand linsity HospiPittsotheHicine> b< /άνι> Alln ofsical Im.4> &ιοις.;14(6):582-590.4> &rance<πάνια ordon Suβρtp://wwscapetodayic R.com/art834467?nlid=75723_1243thma src=wnl_edit_/wwp_aimmthma uac=82598DGthma spon=38+html" title="">Πηγή< /άνιp>  < /p> Joις.<ς.ofις.<ς.s> Alις.<ς.anyις.<ς.n of Cliις.<ς.ical Immunology 2ω΀adem)ςμιτλζετόκίθντίριση ϺΗ έμαέτδα ργθεν ρ ρξηγιί΄σ ας ΃ίοξυπΉτό ργκτικά μηο"νοεσεπ΁·ράσ΀ρί2 τ ΂ ΄ "CIU).< /άνιπέρεθητών πJohnenpkinAngers Univerρι Βωγκ ατζει&nενϽ κ2ούότνρ γυεπείν θενεύ2ογσηνν΁ωσέο ογωω μών έο ογωςμποτδ.ϵρκίθι α ο δικίθςμν καθορίμμκπείνδυ·ράσ΀ρίες γι΄. ιν.Ακ κου τα δ.Ͻϳσθεμεύτονες μελέτςμες μελ΃ούρ ·ράσ΄ό.ςιαΆλέοξημάε ΂ έσ, υικά μελ΄δΌ.ς΄λέοΌ. όπϱ ·ράσ΄΂σ σχετίζεται θί΄ν γρμπω. τ ϭοικ΍ο ομάε 20ικθε΄ τ ΂ ΄ .ς). Οιέρεθητες μελ΃ούϽ μμ΄ς α23.000. ινιά ηλικί6έ όπ17 Οθεινκετ΃τύ λλπκΗad09-ο1.λζως αι΄. πδγώ·ράσ΀ρί.ςιυ οναλορισ α ο δικίθάε ς όπϱ α. σθέϼι α έσπΆσε, ννξϽ κη έιερ΄αρότ.ης.κετ΃τύϽ΃οδε ΄ήικττομέ ο ροϊϮικακϽ μστώθηκτίθίρϼηϽϵρκίθιλϺνμπεςτετα 20% τ. ινεε 20ικθω ΀ς ΂ 0ικ κΆεπ0% τ. μτώρούσ΃όπ΂ μ τϹμάε ΂ έσ΃CIU).< /άνιίθντίθϴϽ μστώθηΌτνργ΀ ινϑνν΁ωσέο οειω μών έο οειεΉΆελτύσ΅ λτ΀οθ΄. πδγώ·ράσ΀ρί(17% κ20%κίθίρ ό)ό.ϵ σύγκριση μγ΀ ινϚμε ς ΃ίνκρκγ΃ί(10%),Ͽ΀ίΙρν ογ ϭ΀ί(9%)b. κΎ΀ίΑς οί(866.3κ κιση μελ΄δικτΌ ργήθη΃η μο"ς μί" 20ικνμϷγ,αΟιέρεθητϽϵραηγο΀σΌτνε΂ αλνες μελέτϿυ οτγο΀σίνδότργητγσθΌτργ κβ οναλργϼατ γς γιεϮνξργκτικν κΆιεοναλργικενμπητςμνκρΠ·σ .Δ)Ͻ μστώθηνοϽϹκϸποϸϴ."μρκίρμργρκοθϮ υωϽκεοκυ20ικτνεσμαϸεε ινεε(17%κτγ΀ ιν. μτώρούσ΃ιεονμα΁ωθρ ηλικυ ο ΀ποεέτ τν8% 20% τ. ινεε 20ικαλυϸεε ο ΀ποε66.3ι όμϱ ·ράσ΄δικύ λλπεθορκτιες ΂ έσ΃α"). Γ΅ ο διλεε,τγ΀πδγώ·ράσ΀ρίpς ήτ21%νιες 2λικυν΁ϯρρμικυ λλπελικ20ικνμα΁ωθρ ηθεε ο ΀ποε΄ό.ϵ σύγκριση μο 17%20ικσμιερ΄εε ΂ ΄ .ϗση μελ΄δικύϽ΃οη κρ μοί΅ ο δικίθάε μνοα ιτώνουτ σοβαρότΉτμ·ράσ΀ρίp καθν αυάυ μποτελέπάτΎθθοη δυ΄΃ίες μελ΃.2.7"μϳ ϭϽες μο U.S.iCe An sforDory DiConς Alln ofsical Iman Academ4> &rance<πάνια ordon Suβρtp://wwscapetodayic R.com/art834467?nlid=75723_1243thma src=wnl_edit_/wwp_aimmthma uac=82598DGthma spon=38+html" title="">Πηγή< /άνιp>  < /p> ΠοιήθόϷ΄ί αιμμεριμ δπ ροθεραπίΉνnατίρήτ ϭϽνκε τδγνο100gο΀πο ημπεψ0% πειξεχνευ ο σθενέργέ.nbspερ μπό λεϽάν αυκάυ οπκμ ςο"ς γν τϹ΄γορ" 2κνπείνδυύϽεί νόζω.ρνnι Ϭ20ικςτετϷ τυϭϽνκεε΄νόΌς αω αλλεργ΀ ε ασθεν΃CIU).< /άνιspεο΀πμϸεΉν ο η κτ΂·΃.ιεμμϮ υωικκ΂ αλλεασουϽευ ινγ΃ίνγικί(΀λλΔ π35%έ όπτ΃τνγιεμικ12λθε66.3%). Η εια τϹΌΌητΎςϵς δ΄αμπ΄΃τ μνγωκεε΄νόητών πμμϮ ομέρικίζωυ μ΄ε μπορει α">Πχρτ΄όνμμϮ υω δδ΄μϷμϮ εΉϺτγ΀ ιν.ων. Π΂ αλλν οατή΅ μνγωών πορόπδικαπείνς ναλέκ΂ ίρϼϽ καθθϸπϽ κτη΅ οποξεεμμϮ ο0ικ. κ΀. ΠΉώες ν΁βις ΃η δάε ν΁ργϮ οπ·ρταθνομικ΂ν π΅αηγ,΄ε μπορει .ρβ ΃λοτϷ τ΅ρήμ.nbspεέρικίζωάν αυ ν΁. τδ.ρελνοϬθ΂·ϭϽναΟ΀ άολσθε20ικιεικό.ϵραυύν πι μ΅ εμπύν Ϲκ. μιής λήμμϮ ΃ίς εδικαπείν΀. ΁οϊϴά.nbσ΃ καπείνινματϹμυ.ϵρτΎθ μρνμινοϬθ ναήεικ ροθεραε΄ν πάυΟ΀διΎνουϻοδπνορμιαΆλέοξημήμμϮ ΃CIU).< /άνι΄ίδπ ροθεραπίατ">Ποιήθόό6. ινες ταλλεα΄α ο΀πμϸ. κ΃ρεοριιορμκενμϸ΄αταλνό με α΃η μικ ο ϼικ΀πο πε.ωνϊϴνς ου΄. ιν.λλ20ρήτ νοεϷ Ϻαθρμ ροθεραπίσό24ξπθ. κ΂ υΟΉΆελρήτ δπνονκεε΄νόο100gο΀πο ημπεψ0% πεθςτες ο6θϮδά.nbsp μ΅ μποτελρήμουϽε΃η μελ΃ί΄ε μπορει μ΅ μποτελΎνουϺβρήερίΉθε΀θ. κλινικεν δοκικες ρ. Σ ου΃τύ λλ΀πιτέϵνλλύνσθε2ν πάοθερναλυπεθ΅ μποτελριμλ΃ί΄΃ίμϿη κρ΃.ίς.< /h> AlltreaDeparttionc in Chirons?.4> Alι> JochooInvestignternatis> Aermatocinen of Clinical Immunan Ac,ιο; Vo>.24(4):240-248rance<πάνια ordon Suβρtp://ww Cli stodastodayrcom/res/288006.php?tw+html" title="">Πηγή< /p>   &αμϷ Ϻα,4> &ρα αίξεινς ΄ αλ μνοπαθι Η ΧρησιμοπελουεϱςικγιοθϮ ελη δάε ΂ν πητρόα 4> &, μνν ν ετώνοότν΂ μνοιοόα ου ςοCIU).< /άνι7"μϳ ϭϽες η μελ΄ μ">εανοσα ΃θόϿϱϮ εμδ.α AcAnnataurna and AlleudyofAightsical Immun Ac, ις.<ς. ΁ 16%20ικτνηεϊν μ2ν Ͽίοπνό.ρικγιοθϮ υνηθ΂ Π δ΂ πεήερίάτΎςϵς δ΄αάθϮνξ."λυϵϊνάτΎ Π·ρ0ικε μπώρούσ ϭϽνοεαπ γνοιοόα ου ςοατ·ρμλ΃.αη αιμκκτνη΀οπκες ·ράσ΄ ΁ 7% Η Χρησιμοπε΁ούσρόα υϺ ΂ν ποίλεε 2μ΃CIU).< /άνι7"Ϻση μελ΄νϽ μστώθηότνιντνη΀οπκδικα τυκαυ ε αληθνκ΂ αλλνα ατ·ρήη εϊνώικ΂ν Ϸγ,δικα τυκκιβέπτ΀κα">Πασίι σην νςτεα καυ ιϷησ΂ λν΁ούστ΀κα">Πασίες ΅΃τύ φκΗ 2μ ϱφερμ.4> &rance<πάνιe="λλ μή, τϹμινς ΄ 2μίεδ΄μ ε ασθεν΄ μ. οιήθύσ ϭϽνοεαπ γνοιατ·ρήιίι Π δ΂ πε΃ίκδνΌικατϻΌ3΄΍ λλ μή, τϹμβ΅ρήμ.nbspεοε.ςσλάδ΄ημΌικατpς ήτϺσ΄νϿφσθε2ζω.ν πω.λ΄ιαθ΄μίρατpερί 2μι΀ά κ10 αλαφεις μ.rance<πάνιe="πδγώ ο63%20ικτνηεϊν μ Η Χρησιμοπε΁ούσρν πητέϯλε,κδνΌικατϻΌ3΄΍ λλ μή, τϹμβ΅ρήμ.nbspεοε.ςσλάδ΄ημΌικατpς ήτϺσ΄Ͻ οατήαυ ΄΅Ͻικ ου΄ατ·ρήιί.ν π.nb΂ ε.ςσλάδ΄ημΌικατpς ήτϺυ Πβιλήιίιδνπενόζω.2μ η φαριμ Ͻικ ου΄2> nb> έϯλ ΃CIU).< /άνι΃η μελ΄ υ ονε έπνος ήλακτελικ διαεβέβεχ·ρμλ΃καυ ιϷς20ικτνηεϊ, τϱΌϭϽνο20α δ.μδβγ΄ϱ μ΅ μποτελρήμο ουι .ριαΆλέοξημ ϼα φάρμ΃ης. ες νπρταθαυ ιϷςνυϽπτ΄ιαθ΄νϭπηνο δ΁ λή 20% τβ">ε20ικώ αθΌιΆλλκτεαθΌν νςνοιιε.Δ). Δ υ τϭπαεπα π΁τνϺ όα ου ιϷεοθΆεϸι πλϭπα σην νλΉης ν20ικτνηεϊίοϸ pάυ.ςσ Π΃η τϵρτΎθ.λ΄βέβεχ·ρου΄μοϵτθαλ΃κς ζωτασίς.< /h> Aicadory Dirons? UniversitTexasty of atiBrs, h, Galveston,tTexasrance<πάνι AcAnnataurna and AlleudyofAithma sical Immun;<ς.Januaryadem, Vo>ume 114, Issul 1, Pages4> &74–76.e2rance<πάνια ordon Suβρtp:/annatnd Al.org/.com/artS1081-1206%2814%2900752-2645-X/abs+html" title="">Πηγή< /άνιp>  < /p> &74–76.e2rance<πάνια ordon Sun Su ηλgrsit΄μοούσρnn, Isϵm cescapθ" ns? .nbspετ γ- (74ε τ)aIες Ϲμε/ion Su O ου5-X/abs+ordαή΃CIνηθνϽ8ranρίεϱςικγιοο of cphp?tι visul 1μϮ υωϵποίςCIΠηγή<ϳ λΎν 2΁α <ϳαθύτ8ret a>.4> ΄ 2μίνκαθρr).006.p πορόπδή- λΎν 2΁α /άνι Ϻαs> i ekicesca ις ΃η δ22-50θφσμοίθ΁πεςύτμε/ion Su O ουι΃CϷ Ϻάδ΄ηi308ώω΀είνς ν<πάν·ρ0ικε32ώω΁πΠ τ γ-ιαθ΄νόνν">ε2 2μ.νουήπελόπ645-X/πα δ Dironsις κιϵ/ion Su O ουιλ΄ μ"0ι΂-un;< φ ρ.ς ει 1μϮ υλ΄ κμλνκαθρrip U΄sιtι viτ γ-ρ.ςn Suό.ϵοριcescarυ8r/aς.48raυ8rdory Diro.ντ ΄ κν·ρ0ικειαθαθιγ΄θ΁πεςsιtι ,dem, thλυπεθs/ion Su O οϬRcAnnp> Unάδ.ϵ. κ΂ υΟΉίxast υ ο< /άνιsup> ηauofAi ρληεοίάτVitamοϬτκεteAnalbsp;εικεήcerb΄νοσlargp;dul+disrupte-b4> studyng> ηες ΃ ςeudyσπ΄ϯλ Ό.on S΄μ΀νξε΄τUs ζσσ lronapl.ϷϬ2ronsϯλance<πσόήξκ">Π Η ε ΂ν πητελεσμαϸ΄΅Ͻυ ιϷησ΂ eston/μ΀.εκλΤΟΉαon S΄μ΀ υε΄τUs καθρr λλ vi ε νς vi ε 2/άνο"m/artS1ε ΂ν πηιϷησ΂ ϵλ΄ . κu OόϺ Η Χρ"">Πηγήλλυ οσθghtsa>λτ Dironsιορύτμεθ/άνι μες.< / O οϵλ΄ . artssetpreεκλιθεΉγικ΅ς κΎλΎν ερ .ς.< πηίεϴσμοκ΅ς κ μπορει .ςnννοιο.< /ρr λλ νιϿρbηφο, . κ νλ΀.< /ρr λλ 4>sιαθες ήϵ΄ηεύτ8ran vτuίάννοιο.< /ρrλ΄ κτ ϷϬ2ιϿρ.sitTexassιis> Aermaθϻ -virλϹαθ΄τν ϷϬϯ a(b4>icsecretagogues)τύσ΅εκλιθεη .΁πύθε κ΅ς κlleudyofAightsical Imγωάγώ0ονώ΅ς πορόπδ΃ ςλτ γ-ιϷησDiro.νλυ ο"m/artSnnp> τν ίεϴσ yσυπεθνRcAnnς άρυιονκί a>ινοraplca ςtpreeudyσπtpre adyo κ partproblemlergsel2 ιl2ρ.ςn Su-ι a.nbspεθgselfκ΅ς κιαθες λλeudyσπ΄(Mrgprb2)viτ γ-ςnννοι &8ranαon S΄μ΀ υε΄τUs ί inρίμμvionίν΅ς κί inρίμμvivίν. H κτtι">πο. 4>sς.< / O ο,dem, εκλιθε lpR ς κμ Voνπεm/artS1ι .ρκοπηιuίποο0ονώεθις κοθergself-Mrgprb2-nullviτ0οαά.νπεο,deόα ι .ς.αμο ατrλσμανρυtpreρπύθλάν πητελεϳκρλviτ γ-un;< φ λoblemlυκ΀΁τηt834467?nlid=75723_1243th (FDA)΅ς κ΁ωάγώ0ονώ΅ς πορόπδμϳ ΍θλησDiroσθ Ό.ϼικτμεθnb> τςnννοιοe ΀eMrgprb2(MrgprX2)v>ιdem, εκλιθε lpσθ Ό.ϼικτμεθnb> κτ ϷϮ ΂ ονις κοθergself-iτ0οαά.νπι΂-eMrgprb2κτ isusti &ο·τϺαTητελεϳκρλvεθηa lcalemlrtmeιϵ/iού viτ γ ΁ωάγώ0ονώ΅ς ΅ ΄.ϗσ "">Π Η ε ΂ν μϳ-ι aτεα έοξη΂ v ΍θλησDiro.νουι ΅ς deviDiro·ρ0μϳ΂ 0ικΧρ΍ λλκιαθες λro·ρ0λroeudyσπ΄roν΁ημμ Priyanka Pundirλ2, IκαθπιβεnaturñoJesnatur/jοp/vaop/ncurrί/fullsnatur14022.html#auth-3">Sonya ekerλ3, Lang Han1, IκαθπιβεnaturñoJesnatur/jοp/vaop/ncurrί/fullsnatur14022.html#auth-5">Brad τ J.εdemλ3, Mari" ns Kulka2,4σίκαθπιβεnaturñoJesnatur/jοp/vaop/ncurrί/fullsnatur14022.html#auth-7">Xinzh Dαλ1,5ούσρnn, Is+OnΙΩhtmlS mth H. Snydα >s ϸε:Ϭ2υ 4΂-man76.εθ lrons ε ΂ν2roeston/μ΀.εκλΗtSnnp> τν ιu΂ λrεθ΁πleml λλπ ν-mστώθηότ:΄λυww Cli deς κ irocadory Diron΁ω΀ υς ΅ φ ΄τϺαπαϼ΅ς κ 4>s ϸε:΄μ΀ -ιμ΀ιςοπελουρλvοman76.εθπηε ΂ν σμοκ΅ς κ΂θg ΂ οance<ττ ΀ -ς κοοωή-΀ορόπδή ΄τς αμ τU.St,lleudyofAithma sica a.nbsp΅ς κέτΥΑες γudyτ Dironρλvοman76.εσμεοθΔ.λ΄΀ιθnb>osustiογ΃ίudypartλ Oσ΅eudyσσ΄δικύ uaryadem, 0ιεύτ8ranm/artS1 πητdyτ ρλviVoύ2΀lemlεαήca escaρ΃/artSς κρλvοman76.εθπηε ΂ν σ>νηρ.ςordonϼποτελρ 4>sλκτirocatι"8raρRcAnnς άροκ΅ς κ΄ ϸε:΄μ΀ γudyριήdory Diron rtpr΄Ϲ φ -5bνήμ ΅ κlleudyofAightsσιμ΀ς.< / O΃ί2΅ς κrt΁μ΀ ακρ ϸοξηή), . .ς.< /κελρήτ ΍ρθη. 4>sς κοances ϸε:Ϭ2ς μ-5bνήμ τiroη ..20ικ2ίθειν ΄τς αμ τU.Stdonϼ.nbspετεπ0% τ. ρ΅ γ a esς ΃ ςτ λακ΃ ςm/artS1ε ΂ν πηιαεβέβεε υϵ% τ. v λ vcAnnϿϱϮ εeudyϻ υκ ί2udyς κλ ϸε:΄μ΀ -΁κοθ.2καπ΁στώθηό4>sβρtp://wwscό4απca e λ ϸε:Ϭ2απς κ λance<κ2ίθειν ΄τς αμ τU.StdoμDirια ord Annτν λ ϸε:΄μ΀ϱϼ΅ε΄μλιιπ·ρrdsοϸεalbsp;ειT αλλειOculaτκ΄yng>ε: isusti &θncAnnataurAnnσόήξ κ 2μΌ κοπ·ance<νομικ΂7αςο.ν:΄λυww Cli d 4΂-sustiογ οςτ γ-Ϯ θενκάυ οance<ν d 4΂JessμTanγ(ετίζεfCinci nstiυμγμ)rλorddyρ΂ ϷϮ υοan3΄θ αςτmlκ λmlκ 4΂AmerμnAcademyofntTexίν. ns?Un υτϱϮ ε v θδίών κε 2΁κ΅οance<ασίς.< Aισί-suςοπελουρλvca ιπ VoτiπηηauofAi ρλ΅οtdoεyρpετμϮ υς ΅ο·ance2΁απλεθ γ οςτ ϸon Sατ·σή θδ ος 4΂-τ υ.dyo 4>sιtι τΎCinci nsti΀οdntTexεAirPollu΄νStudy heraς΂ 0ca 492ετμϮ υ ίμλζωnnσόήξ κ 2μΌ κξηή-ϱ΃ v v΂ 0ca λ μ΀ϱϼίς.< lemlϱϼ1 υς , λ μ΀μϳ΂ϸ.ϗσ "σκ τΗ Χρ΅ς κκ2ίθειν hύϵ.ϗοουί.ν