Print

Αλλεργική ΦλεγμονήPosted in ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 1)
Pages 17-29

Φωτεινή Σαξώνη – Παπαγεωργίου 1

1Αλλεργιολόγος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Αλλεργιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Άρθρο ανασκόπησης

Περίληψη

Τα αλλεργικά νοσήματα, όπως αναφυλαξία, ρινίτιδα, επιπεφυκίτιδα, άσθμα, ατοπική δερματίτιδα (έκζεμα), κνίδωση, τροφική αλλεργία, προσβάλλουν περίπου το 25% του πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες. Στα αλλεργικά άτομα, επίμονη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση στα αλλεργιογόνα, τα οποία συνήθως είναι ΄αθώες ουσίες ευρέως διαδεδομένες στο περιβάλλον, καταλήγει στη πρώιμη, επιβραδυνόμενη ή χρόνια αλλεργική φλεγμονή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε οξεία ή χρόνια αλλαγή στη δομή και λειτουργία των προσβεβλημένων οργάνων και πρόκληση των αλλεργικών νοσημάτων, τα οποία στο πλείστο τους είναι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις με εξάρσεις και υφέσεις. Η αλλεργική φλεγμονή διενεργείται κυρίως μέσω μηχανισμών που εξαρτώνται από την ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) και είναι το αποτέλεσμα σύνθετης αλληλοεπίδρασης μεταξύ πολλών φλεγμονωδών κυττάρων. Τα κύτταρα αυτά παράγουν πολλαπλούς φλεγμονώδεις μεσολαβητές με επίδραση σε διάφορα κύτταρα στόχους, που και αυτά γίνονται πηγή παραγωγής φλεγμονωδών μεσολαβητών με καταστρεπτική για τους ιστούς δράση. Η όλη αλλεργική φλεγμονώδης διεργασία καθοδηγείται και συντονίζεται από πολλούς μεταγραφικούς παράγοντες και κυρίως NF-κΒ και  GATA3. Γενετικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά στην έναρξη, βαρύτητα και έκβαση της αλλεργικής φλεγμονής. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της αλλεργικής φλεγμονής είναι αναγκαία για την ανάπτυξη θεραπευτικών και προληοδηλου κhδηλου κhδ κονl="stylesheet" hr hr e και αυτεύθυ( NF-κΒ μ, ΅ κhοσημάτων, τα οποία σργια τι αυξΆκώan>

 • ς φη ·l>ς πτιan>(>ς φίκλήολλϱύν΃ντι σ επικhεπηϭ, ϸεσι-κΒ κή για (><υ( κή γ΁λν τηκών ="stylesαλλε hrefκής φλεγμονής είναι αναγκ΀τιan&nb αλκών ι υφέσών -κΒ ι έκβαση συς φλεγμονής ερΕ (υ.>

  Λϭ,α ΄έςναΓ τ Ϭiv trong>:3> η Ε (IgE) και είναι τταρα, κυτταροκίνες, μεσολαβητές λιπιδίων, σιτευτικά κύτταρα, δενδριτικά, IgE, Th2 cells, cyt>

  Περίληψη

  pan>ερΣαξu F (Athens): Allergic inflammation. Iatriki Epitheorisis="font-s1oped activ; re. In .html#υ innteidua/> rep elydvel2ibux.php/eamm envirly, p/js and chr basophilmast ymphocytmastdfromCharC sont" /of inpitheororyprintBtors meraselveuiand cauee teorgi da" wi.n. Iatriki Epitheororypreoptaseuiar. orcheshtmlaceh ΆlΑλλ/off"rs talysymptoeoric crit which lt not effectτοin .ht p ties?fa The talyavailight crit c): ght of av/im/jl2" amm a Iatriki Epitheorisiult amm etrikfiki mmunotherapy amat can innuce etrikfikitoIat to amm reoptasight .html#ma divdl2" ao amm av/kfikorisiuof amm ahtml#υ disease. Re ly, amm uee of bi"level3" av/kfi"rs tf a Iatriki Epitheorisiuhas been "nofoll2" amm ]'terruinisi of amm Epitheororypreoptase cascades Then reolder(p/eamm renucnisi of exacock"ontas and spanrity of amm ahtml#υ disease.>

  Kοσοiv trong>:3ines, lipid mediators, mast cellrintBtorsic cells" />

  Περίληψη

  οερΣαξΕ hr ενωδiv trong>-s1ν ίσγμονϵσλρτφαών ι τ iγιτυξλεγμονοία σαρα, κυττύτταρα,> ="stylάφορα κύτΘφευρ’ νγμαλλεάζοη σις διαδ(3) αφλεγμοντο αν κα στολλούς> ="stylάφορα κι πτο καγϮοn>δαη νϵζοεσ>ύτ4αύύνάσκή ά G="levdCoombs(4 ρο αών αIgE) π΃ώέκi>
 • > δοαναφυοοα, IgE, έι ά σ ="sμοκώι ρ ετνσγση σγσυν (6) αοϯμαλλεάζοηες επηρεάζουν E) κβητονίλ, &nλλοϯφλεσταοηες επικhαπευτικώλεγμονής ερΕ (υ εη αϱτίτιφνη ή π αώσ άγοντες ρόαϱα ϯλ, ϷμαντΕ (υκhεϳμεσ>
  <τηη ερΕ (υ λεσ>ικhλο΁σικκ/a> λεγμονής είναι ανσί(άσ"stylάφορα ς(7) ακan><τηση τ σστση σ΄ονεγαών νοσημάτων, τα οποία σϻμοο΁λ ά σ μηχανιοσφ ="sμη ή ηση τ σστση λεσ>ικhοσ><ιάφορα σ΄ονεγνοσημάτως είναι ανη ε-κΒ δ ή ηών΄ύτταρα,αξία, σαί σύ αδλλάσκή ήτiπτ (άσ"πτενω΄ες κτ -καφιν ή ί·IgEπροπώγ <λλάσ"stτiπτ (άσ"πτενω΄ες lτσυνϹοτϼαειchι μόαe υν-κΒ κή γ΁λήπ-κΒ ώυρίωείστκτηϱ σνλπτϿνη ΄ύτταραεη δσζετικκτ -κανϹαικhλό τσικκ/a> λ΀ως εμοζεμα), κν ε-κΒ τιlτσυνϹοα (νλλρτ αφεπτ (άίταιlass=γιικών της αλλευ κhδ΄ονεγαών νοσημάτων, τα οποία σϻ,>> είστοι ι=οι αϻι αϹ ά σϵη ίτ κη ή ϻι τσνϹ>

  ροοϱλλειτονίεπικhαπευτικώ-κΒ κυϿ΁να ασικκ/a> λεγμονής είναι ανς επ αώ κηγ paς κατυξη τ ρα στόίναι ανσίκώ-ριτικά,ίναι ανσί ΄ές λιπιδίων, σπ-κΒ δ ή ηενδριτικ κκώι τονί μών αών εελλ΄τια">Βιβλιων, ταϱ σν, .>

  1.3> ηευτικώλεγμονής είναι ανςiv trong>- trong>iv trong>-s1 φα> λ΀τωΌ/λεγμονήφ΅Ͻα αζ΃υ(> νια(>(εάζΓ τ
 • λεγμονής είναι ανς τ σφοζεμικά σφυολεγμονοία συνήθίναι ανσίκώ-ριτικ (π.χ.οτταρα, δεπb αι΃Ͻιϻερθεστ><ιϻερνακυτταροκίνεIgE, Th2 cells, cyt),>> ή ηενδριτικ (π.χ.ενηme dpan>
 • Σi>να εtrong>:3>αροκίνε λιπιδίων, σ -κΒ σ΄ην έναρ΃τiπταδαλλε ΄έυ(ς επικhλεγμονήςίναι ανς>

  /div> < .column58elRemily: Ma439elR pstyleΣυ εi>να ι αοψικναΒ μαδηλοπο΀΄αδριτικ κ(>ι μ λν, Ϲ ά σϵηκhλεγμονήςίναι ανς,, σ λιπιδίων, σ -κΒ σ ΂, elτiπταδαλλε ΄έυ(ς.Υ βηΒ κυτ σϻεολ,α΄Β ηύϷν ϵίταών τ σϻόαραίναι ανων. Τα κύτταρα/ λιπιδίωνγιεηνλλεργιλεαειcδρΕ (υ ηγήσει σε τ σϻεο ΄ δ΄ονεγαών τ σϻόαραλεγμονήν, τα οποία σ.αυξκκώί ΄ι α,ώαοζβη, &nλλοϯιυγην έναρ<λλκhλεγμονήςμαεφυκίτιλεοι μ λν, Ϲ Ϸ, ίσ αϻ&nγ χπ κή δεtαξία,) κβητονίοσφαιρίέναοσ/ elσιοίένααοζαειά.Ρ δαο σ αιδ"εγμονής είναι ανς ϳ&nλλ·σ λογκλιωες επηρεάζουν αφίναι αν<λλ κή δεtl-κΒ ήγεξλεγμονήϬπως αναφυο pa&nεγαΒ λλκhτικριβhλ/spaρα -κΒ πηενω<ίσεθίδών κυττάρων. ΤνϽη ϊσν (π.χ.ς, μεσολαβητέριβ μυνι τ ·l&nbε όαeυξκο είστορ δολλούς μετυ( ετογκλιωεες κκώεάζουναξία,NF-kβ, οί-3,*/ vT1,*/ vT4,*/ vT6 -κΒ υ( ευρίωείσση σ αρατογκλιω. ΤπηεΌζορα/ vT(JaksthenJanus-tem_1lϻλκhεπθσάνεπιστ αιδ"εγμονής ερΕ (υ -κΒ ν up><ϵζοεσρόση i ς επϱι εστυξη κhεπηενω<ένα κυττάρων. Τlν και προλ. Τlδ κον α΀τογκλιωες επηρεάζουν κηγϭ,ε϶οεσ>ι ΀α σεη΁΃ -κΒ υκhόμηα υν-κΒ ι ναϱe υνυδ"εγμονής είναι αν<ν.>

  2.3> εγμονοία σiv trong>-s1
  ="sylάφορα ς>("εγμονήςίναι αν<)λλ ι ν ε/ eρι> λεγμονοία σ.>

  πΕ καγϮη ύντκτηλλ ι τ iλεγμον-s1
  ι ν ε/ eρι(> εγμον σαίκϵετικTh2-ς, μεσοής οi=
  υδτiας>(>Πε- switch)ρααγϱύύ<αρα"ά(IgE) καισν οσφη . Γακυτταροκί (3,*12) αιινϽα) π,Ͽεγμον<ϵζοεσ΀> νθετης αλί τηυδ"άτοπ-πο΀ικhείστορα, κυτταροκίξ ι πeέναρφοινε τ ρα στόΘφευ’ έναρα σα λ΃ολαεΆιναρσάν
 • (ν ϵ΀΄ταροκίροεστ><ιϻε-κΒ κb αι΃Ͻιϻε (13) αξτατηρα,νάγή στη Ό καδικυτ&nα ΄έςE,nλλα΄Β ταροκίξυδφάν c/a> ="sάτο ι α ΄α) οε σ΍νυγην έναρ<λλ κ καγιργιρα"γμον
  εοα λλλ ι α Ϲ Ϸ,αhβτε σ΀ιhοθηγ paς καλλαhκυϭααρ ταροκίύν E,nλλυι φ υ τ i<Ͽ ρι> ναρ΄είκώ (άιρναρ ταροκία λ΃ολ i<αϯρι> τ·κhέν>
  σατο/spaιϵ υκhοθηγ paς καοσφη .ενηme dpan>
 • <αγει -κΒ δn> φααhκυϭααρ ταροκίξ(DCsροφΒ ΅λήγγατη ."γμον
 • ="sάτο αξία,ϱΆάν ρα, κυτταροκίξύύν 2 (ILC2s)α λααεστ><ιϻε(14) Ε,) κβητονία΄Β Ͽεγ><ιάφορα σ΄ονεγενηme dpan> ="sάν
 • Σi>να 2.εtrong>:λεγμονή καγϮη ύντκτ>

  /div> < .column58elRemily: Ma418elR pstyleΣυ εi>να ρύι ε϶ολλούς>νυύεΆ λλϿ ρια Ͽn>
 • <ικά σ"γμον νζ΁αϵι οϿνϯτών(PafacenRecogeezeonReceptorsicPRRsthenTLRicPARicDectnρο αμονκίσϵζοεσφΒ ΅λύσϕ (υκhΆάν c ="sάν
 • ao');kβ)(15) α·κhλλ καϯ ν "γμον
 • ="sάτο αξ΃ούι σεϯα θρ α΄Β ααh ρα στό"γμον<α στλον c ς, μεσοής οi=
  ία εαlτiπτ ειοτ σρα="γμονh ϱι νοε σνζ ά> ι τ ·l&nbhλλ καϯbh(PRRs)ϵ΀> ="sάn>
 • <τϵτικ(Canf6)(16, 17) αιαϯbh="γμον ="sylάφορα
 • ή στη λεγμον

  ρι. ή ϊνφεα trong>- trong>ρIgEsp;

  trong>- trong>ρ- σ΄ γίϿηα αλέϵσylάφορα δ ι οι καγϮϵτοτιετικiv;

  trong>->

  &nbφλνylάφορα <ρο·ι ααθώεφολα ρκεϯο ϱ, οσφαιρίλλεργιοη λεγμονταροκίξαά΃α ίάλέλλεργ΁.γι΃ολαεΆια αλλ="sylάφορα ηγήσει σε ,nλλ·"syl ύνϯιβλα ά δϿ ριργη ι καγϮη ύνϳριβ νη ή πώττϯϿ ριIgEαάά> Έe dpa ε νιτη α, ι τ ·l&nbhλέ(FceR1)τικ΃π΁ί νφετη ραϵταρα, δν γία ϸεσ pan>( ηρνσν ΃οϊα ϱα αάάίτ<ρο σ ηρυδκθά=ε σάά>΃οϵι οϿνϯριβά>γία ϻίσme di<Ͽ ριά>ιας, μεσοϹ ϵοϿνδε>Ͽλααβξεσοεάζουνα΃οϊα σερολ γϯεγα κίi>ία α΄έι οτηεϽ τs, cyση ΂, μεσολαβητέα΄<α ντεϵς κκώεάζουνρίεϿ φΒ ήγεξ΃οϊα σ(21,*22,*23) αφλύι μ΁νοα αα΃οϵι οϿνϯρι<ασ΄ γίϮ΄ν έϿλγρν ϻ΀΁ϻηλ΀ικπ<ας, μεσοϹ ϵοϿνδν γλαα<ασλ΀΁ίς, μεσοϹ ϵοϿνδ<νρρ ή = ααϵταρα, δν γία λλεργιαα΃οϵι οϿνϯρι<αάάισν αάηρυλήγει αλύι μ΁νρΆια αν·σ΄ γίϮο σ ηρυδκθά=ε σα">( άγ&nbhζβην(νϼεζβηγία ϻ&nγλαίεsΆ ϯΆη ζο= αά σά=οί),>νϽη ν ην(αάί΃λ· ρ΃λίβ ά ϱ,ία <α ντεϵς κκώεάζουνϸλ ατ&τ&ριβά>σλ΀ρλααβξ(TGATA, VEGFA-ite( Άendothelialgrowth>ao');AicPAF-pm/jslettem_1ling>ao');)(22,*24) ΤξIgE-΅κώκίσϳριβξϵταρα, δε>ταροκίξι μ΁νρώηε σ ν΃>σ΄ γίϮο σ οκκώεϽω΅ορολ γϯεγα κίi>κ ειά άί΃>ία ειιά άί΃>ρο=ί΄ετης αλ΀΁ί μ΁νοα ΃οϵολιδ Thασν, ϓ τ εφυξ΃οϵολιδ Thο= D2 (PGD2ρομ΁ιι οιβ">( B4 (LTB4ροάυτι δε>μ΁ιι οιβ">ξ(cys-LT, ϓ τ εφυξLTC4)(25) αξ) κβηεά δε>ικών της αλλεϵο΀αϵταρα, δναί τ΂ ρασ΄ γίϮσν ί ελιε σγία η υ καγϮϵτγανϸλ΁ί ηρνκίστκτη=΃φααh ρα στόλεγμονεοζο δε> Tήγγατηκhλαή ηήυά>ε ϱξαγγία ΁ί νάφορα κει νylς>αί ηοϹ ρυλήγει ί εylάράylς>α>εο ίάλέυλάν

 • α ΃δυν φεα λέυλεμοννα 3) >

  /div> < .colum642elRemily: Ma492elR strong>Σi>να 3:iv trong>ρα, κυτταροκί εηκhεγμον

  <τ, κυ=αγρρνναφϺ΂ αίτ φΒ νϽ ρθμlτiπέε΍σϺκγνα<αρν δν ϓ σν ραβ σ·ασλ=΃/spaικώ-κΒ λ οκροάόλλλνήε΍σϺκγνα<αρν ϓ σν ϯ εοϵοεσλγλυn>
 • α>υ δ΀ δε, ηγεαειcυζοάφορα ί έϿλγρν ϻ Ͽσ ρυήσϯριίργζοάνρυ i> αλλ-κΒ λ ϵηοϿνδ<ν μ΁νοα yσ, ασ΄ γίϮ΄ν οσφαεϯταρα, δε>lς>αεστ><ιϻεα΅΀στξϼν΁α δ/spaιε σFceRIάοτ ·l&nbφΒ ι μ΁νρώηε σκκα αα ΃ϊνφεα ,>ν κε σ΀ικh΀΀ δδ·ιοα

  λ γία ηρνκίστκτημ΁ιι΂, μεαραε α ΄α) οΎylδσϯιοα κhλτικπι/a> νη ή χρόνια αλ Άεα λέυλεμον

  ρι.αιη ή χρόνια αλφεα trong>- trong>ρm/jssp;

  trong>- trong>ρ-sp;

  trong>- trong>ρphasesp;

  trong>- trong>ρretem_onsp;

  trong>- trong>ρ)iv;

  trong>->

  &nbH νη ή χρόνια αλ φεα λέυλεμονσϯο΀ κhλλεργιοη λεγμονlς>οχup>< ϻ΀μ< εσ1-2 κρέτ.γνι δά ϼ κυλ ε΃δυν φεα υλεμονν συντονίλέ νη ή χρόνια αλ Άεα ί νη ή χρόνια αλ Άεα υλεμονν σ/l΍σ,h=τικριίlν κ όλ΅φΒ Ͽρκαλ.γη νϸα ιαν<τ>σζορφολε ΄έϱ=τyσ ικών της ικναΒ οσφαιοα β σ·αlς> κλλ/ elσι<τηση δηδε ΄έρα="ορφολε ρα νη ή χρόνια αλ Άεα υλεμον<ας,κanσστϵζο<αγμ΁ιι΂, μεαραρ, οία,αρα, κυττύτταρα ί ιοαα>κρ ίάλέίναι αννα3) αϯιlν up>< οlς>΄Β σ νη ή χρόνια αλ Άεα υλεμονταροκίξοα κh΃δυν φεα ρ ςα eδδ αξ΃οϊα σο αρνκίστκτο ρααρα, κυττύτταρα ί ζ΅γκup><ικά σ ΀Ͽάη λεγμοναι ά σιοαα>κρ ίάλλεργ΃>αλεγμονi>να 4 (7) >

  Σi>να 4:iv trong>Πδυν ς νη ή χρόνια αλ (>Έυν)φεα

  /div> < .colum567elRemily: Ma375elR pstyleτιl΂, οelτiπτσσ΄ γίϮyσηί κϿεάζοϺΒ οσφαIgE- αρνκίσϳριβξϵταρα, δε>οα h΃δυν φεα γία ηγϭ,ε϶οεσ>α κhκαα">(>

 • ταδινη ή χρόνια αλ Άεα eιδκθά=ε :τικTGATA, LTB4,IL-8 (CXCL8ροήγεν ι οοεϽ τs, cyση ΂, μεσολαβητέIL-5,IL-10, TGATA (T formingGrowthFao');TA γία αλλζβη) ασ΄ γίϮyση=τς ι σs, cyζς βξϵοαταροκί, σε ,ρνκίσηαΆάν ζϵεϽ ε>ταροκί γία σε ναντικά σφωνατ ονίταατ&ϭααρσν ύτταρα,ρ-κΒ Γακυττύτταρα.ατκ΂ ρ eδάκοϊα σααϵταρα, δσν ναντικά σφωνατ ονίταατ ή ηών΄ύτταρανξώεφγ
 • ταροκί.(25, 27, 28) αΕ (αδτ Ε (lς>αϬδlτϮτiπτ (άσ"πτενω΄εςα΅ε΁ιι΂αροκίξί οκίσηαος>α α">(΀Ͽη ι δφα΁ί νη ή χρόνια αλ φεα λέυλεμον
 • οα ίοα ίταροκί α >ν E,ταϹ νyl αξb αι΃Ͻιϻε αώ ηlτiπτση=ο θτρέίσ ρσΆ(΀ ο ρα, ϸεσ pan>αϬδίναι ακβηνylαδαλλϵς (3,*29, 30) ααϮ χϿνδ< νεια ααδ νη ή χρόεριλ Άεαας>υλεμον<έnν κλύι τιλεοσ> ΍εόε αυ εξαρς τ& ι σs καλλς >

  ρι α σβ">ξυλεμον trong>->

  &nbιγή στη λεγμονικών της ιτονίαι ΀α σ<σφα κhτ (άτγα γTήγ κί θϻϵΆάνών΃s ν τηραζϵεϽ ών΄ύτταραναhάλ άϺε ί ·lιλεο΃sλεΆγσηοη ΁ξρ΄ύττα ϵσα΂α οτετης αλα ίσεσηί ί ΀Ͽδε ΄έϯ΁ί ΄αακρσριίlατ ον΃δυνσ-΃s νη ή χρόνια αλ-φεα ς>υλεμονι Ϯ χϿνδ<α ι ρεάζοσ,η πpa οη ο<αμο΅΁ζν αγή στη Άναι αν<ν<α στηα οl·α α εέοlηί Ϯ χϿ σαα, ο<αοίσ<αο΃οτ εέ΂ α΄ο΃τ& ι σ΄οκύΕ ρα ε>οα & ά=οί, ,οlν<α στηαα α">(Έαδεσράν Ͼεάλ άαοσφλε>ο΃ϵναφυ.γ΅ττε αέύι .υ <θ=ο α γή στη τ& ΄αϹ .γη εα δερα αοίσ΄ο>υοlγή στη ΅λεμονα Ͽνδώνα

 • ίναι αν<ηγήσει σε ναντι σ>σanν ΀έαυλήμ΂ τ s ή ί·ρ<ϵ αδ οσνεlτ<εε΂s νηme dpaυ,ά νλλέϸεσ κείτααροοα ν<εϿϿνδ<ϵς <ερά, Ͽ<ί θτρέααϵταρα, δσν ΄ύτταρα, σλsτικριί΂ αϵνpa ϯϵνύ αδρα κσρ΁α, ν΁εαλξε ναντι σ>οsατ οντ τραpa ΁αρν ΄ύτταρααlς> κθάεμσ>α α΃΀ευτικϿ ή ί·ρ< εά κκνοα ν<νξαyσηαξώερ οκ paλ, π΁ιιιιβ">, αλλζβη,ε σ΄ικών της αλλ δlϽτ sα δετ ΂ (32) αlιεεϵς <ερά, α ιεμον ή ηση λεΆγση΄ s εμάεα συσσυϵζ>α>κρα α΁α αηme ϵτγα γή στη ΀κώή υλαιν΁ο(33) αα αοίs νανϵσριίlατ ονίγαυμοναφρ<ϵΆϮ χ αϵ> ασ ύ οσοσφλικριίαlσρόέ κυ=αγνpaστώα ρααlς>ή στη ΅ι αγαυλεσοζιί΅έτ τ ΂ οσφStaphylococcusaureus >

  5.γ΅τ<ειή΃sύσ/΅ιlτλλρα λέιεμον-s1ραδώλλ δlν ΄ύτταραα<σφα ΁ξώε> κθκβης>α ετκ΂ λέ ν ·l< οlς>΄Β ρ υ< ώλλ δε>ταροκίεά΁οlζοςοσευϿα <θϿ α ισνάζους>ίταροκί,>ξώε>γαταρα, δε>ηγήσει σεπ κ<κε σ΀οαθκτς>α ακίστ>ηγήσηασε ίταροκί>ηγήσει σε΅ ή Ήlόθϵζ<σφα κh κίναι αν<΃(19) αlνήσϯριίεπ Ϯ χϿ σ,πκώνωlϱ ς>IL-10<σφα γαταρα, δε>> α α) ος>ιε>κρζορi >οα κhρόϿ ϱ ϱ γααϵταρα, δσν σε α ισνά σ΀ικhοα γαρ ίγίναι αν<.γ΅τϬνΕ (΀κϽιασ ΅ζοίναι ανσίκ ΃ϵϽ΃α ΁οlλορi ίολε <ϯ/a>οlς<σφα γαταρα, δε>΃α ΀ι ΃τέ΃ς ν τηϱ ΅ζϵταροκί>ϱ κίστε γαρ ίγλέιεμονξώε>γκb αι΃Ͻιϻε ΃ς΂, οία,ίκί><άαν ορζαλλ δlν νακυττύτταρα΀κώεά σ΀τιπιδίϮyσ,΄ύττ lσν,ι οτηεϽ τs, cyση ΂, μεσολαβητ ΃ςικτs, cyϵς ΀κώεάζουνϸξώετικIL-10, TGATA, TGATA,IL-35,.υ.γα φωα, cyζλγσε α ισνά σ΀ιίναι αν<ή/΃sσεπολκε σ΀ικhιlτλλρα /΃θ=΁α >ααϺοϊα ραϯναι αν<γ’ ρα,΀γαρ ί.γπ΄αϹ ε σεσa>έ ατ&nα ΄έ>΄Β Ͽ ϕ (΄γ΁ταροκί>ϕ (Ͻ΃΀γΆάν ορζαλλ δ<>ταροκί>ηγήσει σε κ<κε σ΀ι Ε (΄ε pa α αρ υϿ ακοIL-10΃TGATA E,ό τκα α΁αου εξαρlν (34).τικ΃΀ευτικϿτιεεμον

  6.α κλύιρα, δσηίκώ ρ λε ΄έ>α κhεεμον-s1τιιίε<εμοντιεά΃Ϲϱναφυαη΁ υδκθζεριρα΄εsα δετ ΂, Ͽυοϼ΀΁ θμοlσanϽ΃΁ α>΄ >σaσηα΄Β Ͽε<εμονκsα κ/a>α α εη΂, μεσο
 • κ) (36) αι’ ρα΃΁κώ΀ικhα γTήγπϽισ(αnν κλύι ϳοεα δετ ΂ ΃ραήγραα<εμονο΃ϵναφυ ΃s΂, οία,α ϹπθεϽ, ϼ΀ αν<εα δελτ ίαnν κλύι .α΃οϵ΀θ΁αλέιεμονρ>ραμο΅΁ζν, ή ϵξώε>γ΅ζο϶αλλκαειάλ ο϶μ΁ιιιιβ">, Ϲιο϶ιλλ ΁αραα<εμονατίίσειααα<εμον

  Ͻισ(ς>αn στn>
 • (εάνίγ΃ςσϹπιοίγέι ά σ σσυε ΄>ααα<΀ευτικϿέραα<σϹπατίίσϿ δlν, α">(εάνκχ<,έΉ, μεσο lσν,Ͽ.υ.ΉεϿ φΒ αεηασρόαϵ αε,τικί΅΄α χ<εκά σγδώλλ δε>τρ

  ρι. trong>->

  &nbιθε ίσ.Ͽ΀νω<<σϹn>ο φεαειcδ΃χ<τα αν εΉτ Έe dpaσηίλλνρεμον(΄αχνάιοί΄,οτα΄Β ΄ στ΀ιν λυ ΄,>΄Ͻ τs, cλ΃>α ι τνκτηφΒ α Ή>α >

  ρι.α">(ιοί, cyς΃ϹπατίίσϿσηα α δεϽ΃.ήγεξλεμον trong>->

  &nbι> α χν ΄ινια α ηφουζι υντρα΃ϵϽοία αλεμονίγ΃ςα δεϽι α σσυε ΄>ααουϵίστ υνίσΉδώρόκτs, cy ν κλύιρα, δlν >α>αίάν κιδκθά=ά : Ή, μεσο lσνίάεμ΁ν κσνάζουςφοϬ΀ιν μα ον ίστ υ΃αραοί α α) οά σϿααTh2τικ ϿαϻοιcIgE΀λνω<(IL-4,IL-13, CD20ρον Άύοα αραIgEFceR1τικ>κ ϵlσαά΀ιν μίυ= ΄ϸραά΁΁α, δσν>΃.εσ pan>κί><άαϵ (Th9, Th17, α2)(39, 40) >

  μ΁εϽσιϽιβ">, ή pan>κά ηγ (XOLAIR)τικι α ή α ϼ΁>< σεμ) ϱ ία nν κλύι σ΄εεα δετ ΂ ΃΄α) ουοσςλεραλεμονϵρρα.α ή pan>κά ηγ ι σ.E,ό=οί΀ ϳριβ αν<ΉλΉβ">iλζοϯαζϽσϿϹ΄εFcροάναεϯρ><ίεα ϽIgE αlιεση τσνρι α υ΀ μιϹ ει ΀ ΄εμρϻοιϮϯν κλύι σοτ΁ϵρά, α ϯρ΄εμί·ια α ααι(Ͻ΃εϽεϽιεα δε>α αλεμον΄ιϮϽιοlφΒ ΀ι>ή στη λοία (40 - 42).τικ΀lσ΃ηι α ι τσυκει μ΀τ ισοτ> αρόαϽιή ΕΑ ΀ι>΃οϵ΀θ΁τpaδε>΃.σηλοκά ηγ νοα αϿϵίιcϴ ϿναφοlιϷγϴ Ͻ,Ͽρ>α Ή, μεαρτη΃. ή ί·ίητ ν<ιc>΀μονίλεία (43) α ΃ϿϹ-IgEαν<ΉλΉβ">iάα<ϿϹνώαα> αέ ααϻ.ρ φωαIgE΃εϹ οαφικά σαη΁lναα, ΀α κίστε΀ι> αέϹ α ΃ίσ΃ή ααϻ.σφα μα lme dpan>΍σφωμ.γι ή pan>κά ηγ > αέ ϱ ΀.ρ φωαIgE>α ί, κρ ίο(Fc).ρ φϿ κίστ(αρ΃οϵlϵλείαεϱ σFcεR1>κ ϵl>φΒ ΀εηγ ολα φωαον Άύοα αραIgEαοί σαωαοίυ= ΄ϸραά΁΁α, δσν>΃.εσ pan>(44,45) αι ή pan>κά ηγ α<φαϵτεα φωαοΉ/spaσ΃αραFcεR1>κ ϵlί σαωαοίυ= ΄ϸραά΁΁α, δσν,.εσ pan> ν ιτοα η ΄
 • <σφα δώαηαη ή pan>κά ηγ νοα γαταρα, δε>΃.εστ><ιϻε,>κάεϹ ϱ ιτονίρ φω ία αη> ν ιτοα ηαη ΄
 • iάα<ϿϹνώαα>΄΃αpaειαϹ ίσρ ία αηΉ/spaσντικαραFceRIάοτ ·lί σαωαοίυ= ΄ϸρα μ΅ϭααρσν ύτταρα(46), τι>κάάοτ dpaεια΄Β ημϵεϱ στϵϺεIgEορζολα ωαοΉ/spaσϱ ς>οα γ μ΅ϭααράαταροκί>΃. ακτs, cy ρ ισνα ωαοέρϻ΁α ,οί αονεσγ΃ςπκάσα αεϯ<εμον <σφα Ϲ τνκτηαητιν ή pan>κά ηγ ντι>κίανοlς>αα αεϯ<ζϵϱραοb αι pan>ήλα ΃ο σραο λεμον΄ιϮϽιοlφΒ α δεϽ΃εϿ φΒ αραοb αι pan>΄Ϸτϸρα ϵϻοισν εϵράσν αlθϿ sα εσνϸρα ϿϹ-IgEαν<ΉλΉβ">iσν εϿϹνζραέϹ ά σ λα ωαοφαζι υϯρς>οι οιϬϿρ φπσογεύΉΌοσan>κά ίναι αν< >

  άylν<ικναΒ οσφ ο τυ(Ͻ΄ύτσο lβ΃ν,>κλ αζτ> κan><τηση llβρέ. ή lσε϶οεσ> α ιικϿρ φωα>ήήε α<φαϿγί σρώανϸκά.γάyl΄αϵ,Ͽί κλγάκ δ΃ζτσ γ φααϿγι ςϿρ ϽδίϮy/΄ύτσο lσρι νρι α Ϯϯνρι α ί τϵριίϹ<>κΆϵτμρϻ.γσρρ > αόαιί>ήήε αρ εγαο φΒ ρ φωα΁ κΆ εσρϻο >

  7 αά >έααiv trong>-s1α μό΄ϵϮϿϺίσϳριβ ε ρ, πν αΒ οσφφωα΁ α>αίάα γ , ικώεά σιν΁>l΄α>ίναι ανσί ις>ικώεάάylτ> κονοιϮ εάίϮ αιλλεμονκά α΃ο σ σεμίσ.ια , πη ή χρόνια αλ,ιϽιβ">, > άylν<ιτονί<σφρ εώpaδεϵς >κώεάάylτ> κοο τυ(Ͻ΄ύτσο lβ΃ν.αμα οισ, πημα οισ >κώεάάylτ> κτ΁λε dpaπ ώε αρ α ί λήγει ,> κστικά σφωα>΃ζτϻγμό΄ϵϮϿϺίστ υν,α<φ΄τικ ίναι αν κϿ φΒ αα΁εϽαϵγκο,θεσ αρλεμον>α ιϬν <ράή >

  >ί δκθά=α ωαο<>κθμ<>>κ΄ μίσ. α΃ο σ,> κϿ φΒ αα) ϱ μ>νζοιεί άyl΄αϵρ >ά οζ, δή ν κλύι αμίσ> μ μϮόκο ή lστονί>α μπ /a>ρ>Ϸρέτ α΃νϸρα εμονκ΅>μί) οςάί΄τικ άχ<ϯίσ.ϯ α χν βνοϹσντονί> α΄Β ΄ στ΀ιν κΆ ερϻοιλ,α<λυ ΄γκο>α .α΃ϵρκίστοισ >κώεάάylτ> κτ ασνονίa>϶οιά, ασμοτε>ήήε αι α ϱ μ,ό=οί΀ ϳριβ αν<ΉλΉβ">iλζοϯαζϽϿϹ-IgE >

  (΄αχνάιοίϯνρσσυε ΄>αα΀ κλααοκονι υντρααυ εξαρlν >ηρλεμον

  -sdiv> -sdiv> -div class="nn_tabs_item nn_tabs_count_4 nn_tabs_item_intem_ve" id="nn_tabs_item_1____704___-4"> -a nam> <1____704___-4">

  "> ε

  Treatment st tegies for allergy and asthma Nature Rev Immunol 2008;8:218-230>