Εκτύπωση

Η διάγνωση και ο χειρισμός της αναφυλαξίας – Νέες κατευθυντήριες οδηγίες EAACIΚαταχωρήθηκε σε ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΤΕΥΧΟΣ 2)
Σελίδες 185-197

 

Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, 1*

1Τμήμα Αλλεργίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη

 

Άρθρο ανασκόπησης / Κλινικής Περίπτωσης