Άρθρα

Εκτύπωση

Δομικές αλλοιώσεις βρόγχων στο άσθμαΚαταχωρήθηκε σε Πληροφορίες

Στην παθογένεια του άσθματος συμμετέχουν πολλά διαφορετικά φλεγμονώδη κύτταρα, με έκκριση πληθώρας μεσολαβητών που προκαλούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κατασκευαστικής αναδιαμόρφωσης (remodeling) του βρογχικού επιθηλίου. Αυτή περιλαμβάνει πάχυνση της βασικής μεμβράνης, υπερπλασία των λείων μυικώνινών, υποεπιθηλιακήίνωση, υπερτροφία των βλεννωδών κυττάρων με υπερέκκριση βλέννης, καταστροφή του επιθηλίου, νεοαγγείωσηπου οδηγούν στην χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών.