Άρθρα

Εκτύπωση

Αγρωστώδη (grasses)Καταχωρήθηκε σε Πληροφορίες

Η γύρη των αγρωστωδών είναι η συχνότερη αίτια ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα και προκαλεί αναπνευστική αλλεργία (αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα) Για τις συχνότητες των ευαισθητοποιήσεων δείτε και την ανασκόπηση «Οι Αλλεργικές Παθήσεις στην Ελλάδα»